GDPR

Behandling av dina personuppgifter

Vi på Byggsamordnare vill att du ska känna dig trygg hos oss med dina personuppgifter och har därför skapat en ny policy som bygger på den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR).
Vi vill med detta visa dig att vi inte bara värnar om din integritet utan det är du som själv har kontroll över dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av olika skäl. Det vanligaste är för att kunna fullfölja våra avtal. Ett annat skäl är för att vi ska kunna uppfylla lagar och andra förpliktelser gentemot vissa myndigheter, såsom bokföring och redovisning.

Vad räknas som personuppgifter och vilka behandlar vi?

All typ av information som kan kopplas till en fysisk person är en personuppgift. Byggsamordnare behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för att kunna fullfölja sina förpliktelser, se nedan angivna exempel för att klargöra.

  • Namn: Detta kan vara kontaktpersonen åt en juridisk person.
  • Adress: kontaktpersonen har oftast ett kontor där man har möten.
  • E-postadress och telefonnummer: För att hålla kontakt med kontaktpersonen.

Dina personuppgifter används inte i direktmarknadsföring.
Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter men om vissa avtal kräver det så gör vi det med ditt samtycke och med högsta försiktighet. Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än nödvändigt, men kan i vissa fall behöva göra det om du exempelvis är en återkommande kund.

Vilka är dina rättigheter?

GDPR bygger på att höja dina rättigheter samtidigt som den ger dig mer kontroll över dina personuppgifter. Nedan beskrivs några exempel:

  • Du vars personuppgifter vi behandlar kan när som helst få ett registerutdrag över vilka uppgifter vi behandlar och kan vid begäran få samtliga begränsade eller raderade såvida de inte strider med en rättslig förpliktelse.
  • Har du funnit att vi behandlar felaktiga uppgifter så har du alltid rätt till att få de korrigerade.

Du kan alltid invända mot all behandling av dina personuppgifter.

Delar vi dina personuppgifter med någon annan?

Vi är väldigt restriktiva och lämnar inte ut dina utgifter till tredje part utan ditt samtycke eller om det är nödvändigt för att uppfylla lagkrav eller våra förpliktelser gentemot dig. Har vi ändå lämnat ut uppgifter till tredje part så finns sekretessavtal upprättade för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt.

Ansvar

Byggsamordnare är personuppgiftsansvarig och har det fulla ansvaret över hur dina personuppgifter behandlas. Har du några frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter får du närsomhelst höra av dig till oss. Dina personuppgifter behandlas med trygghet och respekt.

 

 

 

 

Kontakta oss

Byggsamordnare i Sverige AB
Fannys Väg 5
131 54 Nacka
Tel: 0707-54 35 45