Bostäder

Projektnamn: Prästgård-LSS

Beställare: Upplands Väsby Kommun  

Uppdrag: Projektering, projektledning, byggledning  Nyproduktion

År: 2019-2020

Volym i kr & kvm: Byggnadstotalarea(BTA) är ca: 540 m2 ca: 40 000kr / kvm

Fler bilder

Projektnamn: Uppgradering av lägenheter inom Larsberg

Beställare: John Mattson Fastighets AB

Projekt: Stambyte över 1000 lägenheter

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014- 2020

Projektnamn: Brandmästaren 10

Beställare: Virtuosen AB

Projekt: Totalrenovering av fastigheten inkl. lokaler och garage

Uppdrag: Projektledning

År: 2018-2020

Projektnamn: Hjorten 16

Beställare: Virtuosen AB

Projekt: Totalrenovering av fastigheten samt nya vindslägenheter

Uppdrag: Projektledning

År: 2017-2019

Projektnamn: Klockbojen 2

Beställare: John Mattson Fastighets AB

Projekt: Nyproduktion av 80st lägenheter

Uppdrag: Projekterings- och byggledning

År: 2016-2018

Projektnamn: Balders-LSS

Beställare: Upplands Väsby Kommun  

Uppdrag: Projektering, projektledning, byggledning  Nyproduktion

År: 2016-2017

Volym i kr & kvm: Byggnadstotalarea(BTA) är 615 m2 inklusive friliggande förrådet på 14 m2 ca: 30 000kr / kvm

Fler bilder

Projektnamn: Harpan 34

Beställare: Virtuosen AB

Projekt: Totalrenovering av fastigheten inkl. lokaler och garage

Uppdrag: Projektledning

År: 2015-2017

Projektnamn: Renovering av balkonger Larsberg

Beställare: John Mattson Fastighets AB

Projekt: Renovering av 1350 balkonger

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2012-2016

Projektnamn: Fyrmästare 2

Beställare: John Mattson fastighets AB

Projekt: 20 nya lägenheter

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014-2015

Projektnamn: Brännaren 8

Beställare: Virtuosen AB

Projekt: Totalrenovering av fastigheten inkl. lokaler och garage

Uppdrag: Projektledning

År: 2013-2015

Projektnamn: Dalénum

Beställare: John Mattson Fastighets AB

Projekt: Nyproduktion av bostäder

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2013-2015

Projektnamn: Järnet 6

Beställare: Kungsleden Fastighets AB

Projekt: Ombyggnad av 44 studentlägenheter

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014

Projektnamn: Takrenovering av kulturhistorisk fastighet

Beställare: Brf. Stora Katrineberg

Projekt:Renovering av koppartak

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014

Projektnamn: Ynglingen 2

Beställare: Virtuosen AB

Projekt: Totalrenovering av fastigheten inkl. lokaler och garage

Uppdrag: Projektledning

År: 2012-2014

Projektnamn: Nils Lövgrens väg

Beställare: Stora Sköndal

Projekt: Nyproduktion av 49 lägenheter

Uppdrag: Projekt- och byggledning på delad entreprenad

År: 2004-2005