Kontor

Projektnamn: Stena huvudkontor Stockholm

Beställare: Stena fastighets AB

Projekt: Ombyggnad av huvudkontor

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År:2011

Projektnamn: CAS

Beställare: Hemsö fastighets AB

Projekt: Ombyggnad

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År:2011

Projektnamn: UKÄ

Beställare: AFA fastigheter AB

Projekt: Ombyggnad av kontor för universitetskanslersämbetet

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014

Projektnamn: Järnet 6 Tyresö

Beställare: Kungsleden fastighets AB

Projekt: Ombyggnad av kontor för arbetsförmedling

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2012

Projektnamn: Adonis

Beställare: Socialdemokraterna

Projekt: Ombyggnad av konferensanläggningar och kontorsplan

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År:2009-2011