Fler projekt

Projektnamn: Traktorn 7

Beställare: Kungsleden fastighets AB

Projekt: Tillbyggnad industrilokal

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014-2015

Projektnamn: Täcker Åker

Beställare: Kungsleden fastighets AB

Projekt: Öppnade uppbjälklag för rullband samt invändig ombyggnad

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014

Projektnamn: Järnet 6

Beställare: Kungsleden fastighets AB

Projekt: Nytt parkeringsgarage

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2013

Projektnamn: Järnet 6

Beställare: Kungsleden fastighets AB

Projekt: Nybyggnad av gym, Friskis & svettis

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2012

Projektnamn: Klockbojen 4

Beställare: John Mattson fastighets AB

Projekt: Nybyggnad av gym, Nordic Wellness

Uppdrag: Projekt och byggledning

År:2013

Projektnamn: Tyresö

Beställare: Tyresö kommun

Projekt: Om-och tillbyggnad Idrottshall

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År:2012-2014