Restauranger

Projektnamn: McDonald’s

Beställare: Svenska McDonald’s

Projekt: 15 restauranger Om- tillbyggnad under pågående verksamhet

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2011-2013

 

Under åren har vi även byggt och byggt om ett hundratal restauranger till exempel Pizza hut, Sandys, Coop stormarknadsrestauranger och Hörs högskolerestauranger