Skolor

Projektnamn: Internationella Engelska Skolan

Beställare: Kungsleden fastighets AB

Projekt: Ombyggnad av 6 200 kvm  i två plan

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2014

Projektnamn: Vittra Södermalm

Beställare: Hemsö fastighets AB

Projekt: Ombyggnad av 6 000 kvm  i tre plan

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2013

Projektnamn: Vittra Brotorp

Beställare: Hemsö fastighets AB

Projekt: Inredning

Uppdrag: Projektledning

År: 2013

Projektnamn: Vittra Telefonplan

Beställare: Academedia

Projekt: Upprustning av skolgården

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2013

Projektnamn: Kunskapskolan

Beställare: Hemsö fastighets AB

Projekt: Ombyggnad av skollokaler

Uppdrag: Projekt- och byggledning

År: 2013